Sivil Toplum Kuruluşları

Yuvarla, finansal hesap verebilirlik kriterlerine uygun, gerekli yasal izinlere sahip ve Yuvarla'nın yaygınlaşması için bizimle birlikte çalışıp, sesimizi daha fazla insana duyurmak için bize manevi destek verebilecek, işbirlikçi sivil toplum kuruluşları ile çalışır. Yuvarla ailesine hoş geldiniz..

Seçim Kriterleri

  • Sivil toplum kuruluşunun kamu yarına çalışan dernek veya vergi muafiyeti olan vakıf yasal statüsüne sahip olması gereklidir.
  • Sivil toplum kuruluşu gelir ve giderlerine ait detaylı ve güncel finansal tablolarını web sitesinde paylaşılıyor olması veya bu tabloların Yuvarla ile paylaşılması gereklidir. Bu durumda Yuvarla bu tabloları kamuoyu ile paylaşabilir.
  • Sivil toplum kuruluşunun en az 5.000 aktif Yuvarla kullanıcısı tarafından sistem içinde önerilmesi gereklidir. (Bağışlar kuruş seviyesinde olduğu için bu sayının altındaki destekçi sayısı sistem açısından anlamlı olmayacaktır.)