Sivil Toplum Kuruluşları

Yuvarla, finansal olarak hesap verebilir, gerekli yasal statü ve izinlere sahip, ulusal veya daha büyük ölçekte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaktadır.